Naša akadémia ASA organizuje a ponúka zabezpečenie plaveckých kurzov pre žiakov materských a základných škôl, ktoré prebiehajú počas celého školského roka. Školám sa snažíme vytvoriť kompletné a moderné zabezpečenie plaveckých kurzov a žiakom odovzdať výuku plávania v čo najvyššej kvalite len pod vedením kvalifikovaných inštrukturov. Váš kurz zabezpečíme a vypracujeme ponuku na základe individuálnych požiadaviek školy.


Plavecká akadémia

Prípravný plavecký kurz

Pre žiakov materských škôl a 1. ročníka ZŠ.
Ciešom kurzu je osvojiť si základné plavecké zručnosti: splývanie, ponáranie, dýchanie...

Základný plavecký kurz

Pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ.
Cieľom kurzu je rozvoj plaveckých zručností a nácvik plaveckých spôsobov.

Zdokonaľovací plavecký kurz

Pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ.
Cieľom kurzu je tréning techniky jednotlivých plaveckých spôsobov.

Miesto konania a organizácia

Plavecké kurzy organizujeme v prevádzke mestskej plavárne Štiavničky alebo pre materské školy na bazéne Wellness Fugerov Dvor - Selce. Výučba sa uskutočňuje počas celého školského roka v čase od 8:00 - 14:00 po predošlej rezervácii termínu na kurz. Frekvencia a dĺžka kurzu je 1 - 5x týždenne po 60 mínúť + čas na prezleženie. Počet lekcií ponúkame 5, 8, 10 a 12 hodinový kurz.

Vyplnením predbežnej objednávky (na vyžiadania) si rezervujete termín.

KONTAKTUJTE NÁS